«VERT I TARONJA», PREMI «EL PILÓ»

MANUEL CASAÑA TARONCHER

Per conéixer els paisages pels que transcorre esta novela, en afany la vaig llegir i hui els vullc parlar be d'ella. El seu autor, Lucas Grao i Sivestre, enamorat de la bicicleta i ecologiste nat, fon premiat per segona volta per l'entitat «El Piló» de Burjassot. ( La primera, en el 2015, per «Vesprades de chiclet» i, en 2017, per «Vert i taronja».) Obra, esta última, que recomane als que són feliços fent quilòmetros de carretera i gogen de practicar eixe deport, saludable pero perillós per tindre que circular ben a prop de motos, coches i camions. Bona novela que rememora història i les obres valencianes més rellevants dels nostres florits segles literaris XV i XVI, com també fa denúncia del conflictiu ensenyament escolar del «valencià» que patim en l'actualitat. La dual narrativa, del retrat de l'ahir i el present, te fa entendre ad aquella societat nostra tant diferent a la d'ara. L'autor, pel seu coneiximent del ciclisme, te descriu variades rutes de l'horta Nort valenciana. Te recrea en llectura ricament descriptiva i t'ensenya, per estar reblida de fites històriques. Se nota que coneix el català i el valencià no normalitzat, d'ahí que les seues reflexions valencianistes, front a la vertent catalanista universitària -no del poble-, no siguen fictícies sino molt al contrari, calc d'una deplorable realitat. Per raonar en trellat els diferents personages, defenent son propi criteri, això mou més l'interés de cada pàgina del relat. Subtil i mereixcut homenage, també el recort al notari Joan Esteve, autor del «Liber Elegantiorum». Molt interessant el desenroll narratiu des del començament fins a la fi.

Felicite a l'autor i també al Piló puix camina com sempre: fent valencianisme. I any darrere any aumenta el seu amor per la llengua dels nostres yayos. 39 anys té esta institució cultural que ya és temps de llarga lluita. I, ara com a remat, recorde ací lo que va escriure Xavier Casp, en el vint aniversari del Piló: «Tot lo que continua va valdre el tribut de començar-ho. Per això no es tracta només de mantindre sino d'establir tasca i esperança des de la manutenció.» Cosa que té assegurada Burjassot per tindre com president a Josep Barat i Blasco, cos i ànima d'esta institució.

Fotos

Vídeos