'Català' significa 'castellà'

JAVIER NAVARRO ANDREU

En la etimologia trobem dades tan curioses como que «català» significa... 'castellà'. Si, exacte, Un tal Barraycoa ya explicava que es molt provable quela paraula 'catalán' es una derivacio de 'chatelain', 'castellà' en francés, per que Catalunya era terra de castells i de castellans. En torn a la llengua i la literatura en la 'Renaixença', moment en que naix el catalanisme primitiu (per aquell entonçes no politic), se escrigué en castellà, i els grans difusors d'eixe dialecte del provenzal fróren 'Jacinto Verdaguer' tildat en aquella epoca en el malnom... (mil veces cantor de España) i 'Sant Antonio María Claret', confesor de Isabel segona.