DES DE L'ATENEU CULTURAL PATERNA

ÀNGEL BARONA LANGA PRESIDENT DE L' ATENEU

Si creus que la Cultura és l'autèntica riquea dels pobles, fes-te soci». És l'axioma, el lema o crida que l'Ateneu Cultural Paterna ha adoptat per a motivar l'interés per la cultura entre els nostres païsans, i és ben cert que aixina pensem tots aquells que des de fa trentahuit anys venim gestionant l'ent que ajuda a subjectar les nostres arraïls.

Ara, al presentar una biografia de Milacre Ferrer, a cura lliterària d'Aureli López, espletem el goig de l'art i les lletres, en satisfacció paternera. Se titula 'Milagro Ferrer Calatrava, Vida i obra, La passió de pintar' . La doctora, pintora reconeguda nacional i internacionalment, mereixia més que de sobres esta obra-homenage editada en molt de primor i en acabat de lux. Són 300 pàgines i més de 600 imàgens que nos òmplin d'orgull a tots els paterners; es guanya el respecte i carinyo de la vila pel seu caràcter tan generós com humil.

L'Ateneu, des de sa fundació, ha organisat i colaborat en moltíssimes activitats, en tots els camps que, en major o menor mida, tenen relació en la cultura: conferències i taules redones, exposicions i escola de pintura i escultura, representacions teatrals, concerts de corda o agrupacions corals...

Si en Paterna la convocatòria de Jocs Florals era una tradició naixcuda en 1921, l'Ateneu colaborà, junt als antics Clavaris aportant membres dels jurats calificadors d'entre els seus socis; afegint ademés mans i mijos per a la publicació dels treballs premiats des de l'any 1995 fins al 2001. per a que els escritors gogen de vore lobra en paper i que s'escampe.

Convençuts de l'importància de la nostra aportació a l'aspecte lliterari de la cultura en Paterna, l'Ateneu, des de la seua independència, decidí crear son propi Certamen Lliterari i seguim convocant-lo anualmen. Açò nos ha permés tindre editats vint llibres d'esta série que arreplega les obres premiades en poesia i en prosa: novela, contes, teatre valencià i dos premis per a jóvens. El Certamen goja d'una excelent acceptació pels escritors que l'han sabut valorar, conseguint un gran prestigi sent, a hores d'ara, u dels que goja de més participants entre tots els convocats en la nostra Comunitat.

A més d'estes publicacions i del bolletí-revista trimestral que va pel nº 96, hem d'afegir edicions 'especials': el llibre titulat 'Socarrats de Paterna' que n'arreplega, a color, més de siscents dels quals i junt als clàssics, n'apareixen uns doscents nous, creats per l'autor, l'artiste Ramon Gimeno Gil, seguint la tradició ceramista en Paterna des de la baixa Edat Mija. Com també esta, la dedicada a Milagro Ferrer.

Totes estes mampreses i unes atres més menudes, ajuden a fer grans als pobles, perque alenen sensiblement cap a l'excelència. Gojar d'ìnstitucions com la nostra nos dona satisfacció. I sent indefugible senyalar l'esforç de tots els membres de la Junta Directiva, seria injust no reconéixer ara en particular que l'ànima de totes elles i especialment del Certamen Lliterari és Aureli López, el nostre vicepresident. Ell acaba de ser nomenat 'Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana' per l'Associació d'Escritors AELLVA en la seua VI edició: un important guardó del qual ya donaren complida informació les pàgines de Las Provincias. És referent del deport de la Pilota Valenciana, en sis llibres publicats i alcançant diversos premis, de la Federació de Pilota Valenciana, etc., i té treballs d'ensaig sobre la problemàtica de la nostra terra com 'Un llarc desig...trenta anys i encara'.

Comunicador de ràdio, s'inicià en 'La nostra veu' emissora Radiocolor els anys 1984-85 i 86, i seguí en la 97.7 a on el seu 'Cavallers, va de bo' gojà de molt bona audiència; hui havent complit els 25 anys d'emissió, continua en Play ràdio 107.7; també va tindre més de 30 programes en la TV. Onda Valencia.

Be està dir que ya en son dia Aureli fon premiat en Paterna com 'Ciutadà eixemplar' pero millor recordar que la substància d'institucions altruistes com la nostra, la presten persones generoses. Just serà reconéixer-ho, per si servix d'eixemple.