CONÉIXER ELS PRODUCTES DE LA TERRA

MANUEL CASAÑA TARONCHER

Propenques les festes de Nadal m'arriba a les meus mans un llibre doblement interessant per a mi. Primer, perque està escrit en valencià i, després perque m'alliçona coneixements dels nostres fruits i verdures més populars. Te parla de les taronges, l'arròs, bledes, cacaus, cebes, tomates, faves, fesols, bajoques, carabasses, albercocs... productes agrícoles que adés els teníem conreats en qualsevol camp del nostre Regne. Hui, no tant, pero encara, gràcies a Deu, i al treball dels llauradors, eixos productes nos alegren la cuina i taula als valencians. Clar que no sempre podem dir, en seguritat, que este espinac o aquell meló siga dut del Camí de Vera o d'un camp d'Alboraya, puix te pot vindre de la China o del Marroc. I per això l'autor, Francesc Blasco Urios, no sé si per l'enyor d'un camp d'ahir o perque no vol que se perga la seua memòria, ha escrit este tractat agrícola de frutes i verdures. Aixina nos diu. «Es important conéixer les coses en la llengua pròpia del lloc a on se naix, d'a on son les seues arraïls. Quànt més en els productes de la nostra terra, de lo que mengen a diari, en cru, al natural, begut, fregit, torrat, cuit o bollit.» Resulta interessant, perque moltes curiositats històriques o personals arreplega -citant autors i date- sobre un all porro, panolla de dacsa, pésol o pimentó. Es dir, que barrejant història, descripció, producció i comercialisació d'un producte fa amena la llectura lo mateix d'un changlot de raïm que d'un grapat de pinyonets. Llibre curiós, entretingut, educatiu i que té, a la seua fi, «un referent històric sobre personages del poble de l'autor: Albatat dels Sorells. Des del inicis del sigle XX fins hui implicats en el treball de les verdures i horlalices, compra confecció i venda.»

Resulta fàcil la llectura. No tropeces mai en cap paraula catalana, que ya és tindre sort. I també com les plantacions canvien, a fi de traure millor rendiment a la terra te parla d'eixos atres productes que vinguts de terrenys tropicals, per ací la nostra horta i inclús algún secà es gosa introduir-los pels preus que s'estan pagant, siguen kiwis, albocats, chirimoyes o papayes.

Clar que també per por a que no els se'ls furten -com ahir feyen en els melons-, de nit, tenen que fer de guardes els llauradors.