EL BENESTAR, HIGIENE DE LA VIDA

MANUEL CASAÑA TARONCHER

No sé qui ho va dir, pero crec que va definir perfectament el significat del benestar. Perque, efectivament, quan u se troba net -no dic de diners- s'encontra a gust en ell mateix. Se mostra content, complaent davant de la gent. Si estiguera brut més pronte se sentiria avergonyit, a no ser que fora un porc. En eixe cas, la brutea no l'incomodaria.

La normal satisfacció que dona l'higiene corporal, s'eixampla estant a soles i més encara si la experimentes en companyia. I si el benestar és, sense cap dubte, l'higiene de nostra vida, es diu que la tristea és la brutea. I el plaer llegítim del goig de viure es veu en la cara neta plena de felicitat, en la pau que regalen uns ulls brillants; en el llavis, que serenament somriuen, per la delectació de sentir-se fruir d'un temps i estan prests a donar-te, de regal, un bes.

Pensem, puix, en lo curta que és la vida i lo poc que som en ella. No hi ha perqué ser, esquius i rebels, ya que tant el ric com el pobre, el que creu en Deu i el que no, com dia un refrà australià: «en este món tots estem de pas. Hem vingut, a deprendre, a crear i criar, a amar i, després, a tornar a casa: a eixe no res dels ateus; al cel dels creents.» Pero clar, tots no pensem lo mateix. Ni de l'aigua quan cau com un regal estem d'acort: per ad alguns fon la mar de beneficiosa i, per ad atres, portadora de desolació i mal, per lo forta que va caure.

Aquelles tormentes, pareix que passaren, pero les que encara patim -i no sé fins a quan- són les pluges catalanistes que el nostre idioma està rebent, només per ser llenguatge viu, senzill i clar per a escriure'l i de so bonico per a parlar. I és perque en les escoles no s'ensenya l'idioma com un dia digué Antoni Mª Alcover: «Les paraules, frases, aforismes, cançons, corrandes, qüentos, rondalles basta escriure-les tal com són parlades, cantades o contades, sense comentaris ni en formes rebuscades.» Ben netes, no com els braços, pits, cames -de jòvens- que les duen mascats, només per seguir la moda dels tatuages- pintant-se dibuixets, que els mola molt ensenyar-los, per lo que pense que, encara que el fret arribe i els obligue a tapar-se, persistiran mostrar-los fins constipar-se.