Nominaciones del concurso infantil de teatro de la Junta Central Fallera

LAS PROVINCIAS

Mejor obra inédita

- «Eh! volució» de la FALLA: Sta. María Micaela-Martí l'Humá

«Un cap de setmana diferent» de la FALLA: Nord-Dr. Zamenhoff

«Ni volta al mon... ni res de res» de la FALLA: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

Mejor montaje

«Un conte al revés» de la FALLA: Quart Extramurs-Velázquez

«Un cap de setmana diferent» de la FALLA: Nord-Dr. Zamenhoff

«Ni volta al mon... ni res de res» de la FALLA: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

Mejor actor pequeño

Mateo Mirasol Salvador, en el papel de: Mateo; obra «Un cap de setmana diferent» de la FALLA: Nord-Dr. Zamenhoff

Gorka Pascual Vinat, en el papel de: Estrela Platejá; obra «Ni volta al mon... ni res de res» de la FALLA: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.li

Manuel Jiménez Lacomba, en el papel de: Orenci; obra: «La Foto» de la FALLA: Just Vilar-Mercat del Cabanyal

Mejor actriz pequeña

Alba Danvila Martí, en el papel de: Ofelia; obra: «Jaumlet» de la FALLA: Regne de València-Mestre Serrano

Marina Pamblanco Navarro, en el papel de: Xiqueta; en la obra «Un conte al revés» de la FALLA: Quart Extramurs-Velázquez

Rocío Sanz López, en el papel de: Rat Penat 2; en la obra «Els reis de la casa» de la FALLA: Sta. Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá

Mejor actor novel

Guillermo Sánchez Climent , en el papel de: Tin tin Tarantino; de la obra: «Ni volta al mon... ni res de res» de la FALLA: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.li

Jorge Llatas Fernandez, en el papel de: Jorge; en la obra «Un cap de setmana diferent» de la FALLA: Nord-Dr. Zamenhoff

Eloy Giménez de los Galanes Castelló, en el papel de: Felip Foc 2; en la obra: «Ni volta al mon... ni res de res» de la FALLA: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.li

Mejor actriz novel

Ainara Martinez Älvarez, en el papel de: Princesa; en la obra «Un conte al revés» de la FALLA: Quart Extramurs-Velázquez

Lola Valencia Gómez, en el papel de: Lola; en la obra: «Morts de rialla» de la FALLA: Mercat de Russafa

Candela Palanca Chacón, en el papel de: Motxilla en la obra: «El temple del sol» de la FALLA: Dr. Oloriz-Arquebisbe Fabián i Fuero

Mejor actriz de reparto

A: Paula Tortosa Quintero, en el papel de: Sushi; obra «Dins de la mar» de la FALLA: Calvo Acacio

Amara Fontan García, en el papel de: Grega 1; obra «Eh! volució» de la FALLA: Sta. María Micaela-Martí l'Humá

Valeria Carnerero Pamblanco, en el papel de: Fada; obra «Un conte al revés» de la FALLA: Quart Extramurs-Velázquez

Millor actor de reparto

Rafael Balbastre Collado, en el papel de: El Bola; obra «Joan el cendrós» de la FALLA: Marià Benlliure-Sèquia de Tormos

Javier Elena Castilla, en el papel de: Bruce Wayne; obra «Imagina't» de la FALLA: Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

Iker Pascual Vinat, en el papel de: Forellat 1; obra «Ni volta al mon... ni res de res» de la FALLA: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

Mejor actriz principal

Raquel Gramaje Delgado, en el papel de: Shire-Neta; obra: «Dins de la Mar» de la FALLA: Vilanova de Castelló-Horticultor Galán

María Diaz Ibáñez, en el papel de: Reina; obra «Un conte al revés» de la FALLA: Quart Extramurs-Velázquez

Ariadna García García, en el papel de: Noble; obra «Eh! volució» de la FALLA: Sta. Maria Micaela-Martí l'Humá

Mejor actor principal

Marco Monleón Gimiso, en el papel de: Troglodita 1; obra «Eh! volució» de la FALLA: Sta. Maria Micaela-Martí l'Humá

Andoni Soriano Vidal, en el papel de: Tomy; obra «Imagina't» de la FALLA: Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

Marc Altur Agüera, en el papel de: Felip Foc 1; obra «Ni volta al mon... ni res de res» de la FALLA: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

Mejor dirección

A: Juan Carlos Rodriguez Castillo; obra: «Un conte al revés» de la FALLA: Quart Extramurs-Velázquez

A: Silvia Delgado Herrera; obra: «Dins de la Mar» de la FALLA: Vilanova de Castelló-Horticultor Galán

A: Juan José Morant Aznar; obra: «Un cap de setmana diferent» de la FALLA: Nord-Dr. Zamenhoff

Mejor obra

«DINS DE LA MAR» de la FALLA: Vilanova de Castelló-Horticultor Galán

«UN CONTE AL REVES» de la FALLA: Quart Extramurs-Velázquez

«ELS REIS DE LA CASA» de la FALLA: Sta. Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá

«NI VOLTA AL MON... NI RES DE RES» de la FALLA: Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel.lí

«UN CAP DE SETMANA DIFERENT» de la FALLA: Nord-Dr. Zamenhoff