Opinión

Declaració educativa sobre els ODS

Declaració educativa sobre els ODS
Miquel Ruiz. President de la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV)
MIQUEL RUIZ

Aquest curs, la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV) ha elaborat la seua 10a Declaració Educativa. Sota el títol «La societat necessita una educació per a la sostenibilitat», la Declaració està dedicada a la reflexió al voltant de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El setè principi de la Declaració sobre la Identitat Cooperativa (1995) de l'Aliança Cooperativa Internacional establia que «les cooperatives treballen per al desenvolupament sostenible de les seues comunitats a través de polítiques aprovades pels seus membres». Amb una Declaració Educativa com la que la UCEV ha fet pública enguany, dedicada precisament a reflexionar sobre la sostenibilitat des d'un punt de vista educatiu, difícilment es podia ser més coherent amb aquest principi del cooperativisme. Alhora, creiem que difícilment es podia exemplificar més nítidament la voluntat del cooperativisme educatiu de contribuir a la millora d'allò que l'envolta, un aspecte consubstancial a la visió que entén l'educació com un factor de transformació social i que, tractant diferents temes, la UCEV ha fet palesa al llarg de tota la sèrie de Declaracions Educatives. Perquè al cooperativisme educatiu li preocupa el que passa a la nostra educació i el que ocorre en els nostres entorns, en eixe espai públic en què ens reconeixem i ens reivindiquem com a actors.

Per tot això el text de la Declaració recull reflexions, posicionaments i propostes al voltant de tres qüestions clau: com ens situem davant els reptes globals que els ODS assenyalen?; quina resposta podem donar a la crida per eixe compromís amb la sostenibilitat que l'Agenda 2030 planteja?; i, finalment, el que per nosaltres és més important: com podem fer de l'eina de canvi que és l'educació un factor que ajude a deslliurar un món just i inclusiu? Una pregunta no exactament nova, com és evident, però que l'Agenda global on els ODS s'integren convida a les escoles a reformular, a tornar a respondre críticament i constructiva.

A l'igual que l'Agenda 2030, també el cooperativisme educatiu creu fermament que l'educació és un element fonamental per deslliurar societats millors, que només ho seran si són justes i inclusives i a les quals hem de contribuir gràcies a un sistema educatiu que, coherentment, estiga basat en els principis d'equitat i d'inclusió. Com fa l'Agenda, també defensem que l'educació s'ha d'entendre, explícitament, com un dret fonamental i com un bé públic. I conseqüentment, en manifestar el nostre compromís amb els ODS, hem posat en relleu la necessitat d'incorporar-los, d'una manera sistemàtica i crítica, als objectius educatius i a les pràctiques de gestió dels centres educatius.

Tanmateix, som ben conscients que els continguts i conclusions d'aquesta Declaració a penes són un pas en el camí compartit de consecució dels ODS. Perquè, tal com es diu al document, sabem que caldran més respostes i, sobretot, «més pensament crític» i «més esforç ètic i pedagògic». Precisament per això, el que ara ens cal és continuar impulsant aquest compromís amb els ODS per tal que la UCEV i el conjunt de les escoles cooperatives puguen dissenyar els seus propis fulls de ruta en relació amb la sostenibilitat. Un disseny que, si volem ser coherents amb el propi esperit de l'Agenda, hauria de traçar-se estimulant el debat al si de cada comunitat educativa mitjançant mecanismes de participació democràtica, indubtablement la via més adient per afrontar col·lectivament els reptes globals que tenim com a éssers humans, com a ciutadanes i ciutadans i, també, com a escoles. Uns reptes que deriven d'unes necessitats i unes urgències socials, mediambientals i econòmiques que, convé no oblidar-ho, són anteriors a l'elaboració de l'Agenda i que ara, de totes totes, s'han d'encarar.

Heus ací doncs la contribució del cooperativisme educatiu al debat social i educatiu sobre la sostenibilitat. Com s'ha esdevingut amb les nou contribucions anteriors, fer la Declaració Educativa ens ha fet reflexionar i ara aspira a generar reflexió. Creiem que no podíem aportar menys al repte col·lectiu de bastir i fer realitat una educació per a la sostenibilitat.