A VORE QUÉ FEM DEL FEM

MANUEL CASAÑA TARONCHER

Ya se sap que els contenedors de tota la ciutat s'omplin i se buiden diàriament, Pero, en canvi, no tot està net com una patena, perque, sempre, hi ha enrunes que no s'arrepleguen, per oblit o per desídia. Per molts agranadors que vejam, ben matí, agranant i passejant son carret, fem ne veus -des de que t'alces fins que te gites- ya siga en el teu carrer, com en l'atre o en el jardí de la plaça o en el del cantó. Puix millers de fulles se cauen de tot arbre plantat -garrofera, olivera, taronger o d'atres florals-, perque, tenint set i poc li donen a beure, se desfà d'unes quantes per a no tindre tanta calor i és quan ne tens tantes per terra que les pots arreplegar no soles en la mà sino també en pala i cabaç. Pero el cas és que cauen i pareix que, encara, jardiners i agranadors estan tots de vacacions. No els veus com abans pels jardins. Per lo que fulles, papers i pols o fanc -si ha plogut- te l'endús darrere, ya que al chafar-lo en la teua sabata, és lo normal que t'acompanye en el passeig i t'entre dins de casa.

Aixina que si no veent prou agranadors llògic és que el tingam present dies i dies a on hi ha plantat, en uns pams de terra, un arbret -i com he dit ofegant-se de set- rodejat de brosses de totes les classes que pots trobar-te en l'horta, junt a un montó de papers, plàstics, pots, botelles, caixetes de tabaco, clínexs, més lo que alguna gent tira - per falta d'higiene- i se mescla en les fulles fent un jaç que el vent bamboleja, a fi de que no se cansem de vore lo mateix cada dia, encara que siga idèntica porqueria la d'ahir a la de hui, poblant, vergonyosament, carrers i jardins. I, mentres tant, ni l'alcalde ni els concejals fan per corregir esta falta d'higiene. Valéncia segur que els sembla als nostres edils un jardí que ol a roses. Mes, si no se fa millor neteja, ans que un jardí de flors, serà un femer olent a porquera. I açò ho dic per tota la ciutat. Dona lo mateix que vages per un carrer del centre del cap i casal que per un de les afores, puix la desídia feta fem campa per allà a on vas. Siga racó o jardí, avinguda o adzucat.

Ara, si vosté pensa que yo exagere per lo que he escrit, pot visitar qualsevol jardinet de la capital i, després, raonarem del fem que veem i no l'arrepleguen des de fa ya prou de temps.