La veritat sempre sura

ENRIC ESTEVE

Sr. Fuset, com diu un escritor admirat pels seus: «Cuando es más lo que ignores que lo que sabes, no hables mucho», i açò és lo que li ha passat per parlar de lo que no sabia o de lo que no volia saber. Perque les mentires que digué sobre que la seua regidoria no està per a pagar nòmines a familiars de la Junta de Govern o del President de Lo Rat Penat, han fet que vosté s'haja de retractar en el jujat. Qué pena me dona Sr. Fuset, que aplegue davant d'una juge per a reconéixer en un acte de conciliació que les seues afirmacions eren falses, ya que ningun familiar meu ni de la directiva treballa en Lo Rat Penat. La veritat i la justícia, una vegada més, han anat de la mà i han situat a cada u en el lloc que li correspon, que per cert, vosté ha quedat com una persona que fica la llengua en moviment abans que la veritat i el cervell.

Critique i continuaré criticant la política que du sobre les falles, els altars vicentins i les nostres més arraïlades tradicions. Pero sempre he criticat sense difamar a ningú i molt menys recurrint a la mentira, eixes són les diferències que nos separen a vosté i a mi.

Agraïxc als que m'han recolzat. Pero permetau-me que estes gràcies vagen dirigides especialment als que des de diferents punts de la societat han confiat en mi, i en la defensa que sempre he fet de l'identitat valenciana.

No se pot enganyar, les eleccions estan pròximes i cada ú democràticament eixercirà el seu dret segons la seua conciència; una conciència que deu de ser plena de trellat cap als interessos del poble valencià. Vosté i el Sr. Ribó, alcalde de la ciutat, diuen que deuen de complir el seu programa electoral, a vosté li dic que siga conseqüent en els seus fets i al Sr. Ribó que s'aplique en lo que digué en el seu programa: fòra escoltes, fòra coches oficials.

Tot per al poble.

Fotos

Vídeos