Valencianisme jurídic

ÒSCAR RUEDA

Esta vesprada tornarem a complir en el ritual de clausura dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat. 67 anys ininterromputs en els que la centenària entitat ha mantengut el seu magisteri sobre una llengua secular que, a pesar de les accions i omissions de propis i estranys, no a soles sobreviu sino que aspira a recuperar usos i àmbits que una volta foren seus.

Enguany, ademés, la reivindicació valencianista excedirà els llímits de lo purament idiomàtic. Si ahir, 29 de juny, rememoràvem l'infaust decret de Nova Planta que derogà en 1707 les nostres llibertats forals, en la conferència de clausura de hui contarem en José Bonet -catedràtic de Dret Processal, acadèmic de la RACV i vicepresident de l'Associació de Juristes Valencians-, qui nos ilustrarà sobre el Dret Civil valencià i les seues possibilitats de recuperació una volta declarades inconstitucionals les disposicions llegals que l'actualisaven i el tornaven a l'oficialitat. Una recuperació que necessàriament haurà de vindre a través d'una reforma puntual de la Constitució espanyola, que permeta suprimir definitivament qualsevol objecció llegal a una competència que no sols està en el nostre dret històric sino que també ve específicament arreplegada en el nostre Estatut d'Autonomia.

No s'oculta a ningú que esta vesprada tornarem a condenar públicament que en 1983 els títuls de llengua expedits per Lo Rat Penat deixaren de tindre validea oficial per una decisió estrictament ideològica i partidista. Que tornarem a felicitar a decenes d'alumnes pel seu esforç en obtindre uns títuls acadèmics que, pel moment, només servixen per a satisfer l'orgull personal de deprendre a parlar, llegir i escriure correctament el valencià. Nos sentirem ademés units en l'adversitat provocada per una oficialitat tripartita que discrimina als valencians i a les entitats culturals valencianes en funció del seu llegítim posicionament en qüestions idiomàtiques; que reconeix a uns i condena a l'ostracisme als atres; que retira subvencions a entitats culturals -per a les que es complixen tots els requisits- simplement perque a un comissari polític no li agrada lo que està escrit en pàgines web que, com la de Lo Rat Penat, estan íntegrament escrites en llengua valenciana i només en llengua valenciana.

L'encomiable llabor de l'Associació de Juristes Valencians, i la seua capacitat de conscienciar i implicar a persones i partits polítics de molt distinta ideologia en un objectiu comú, és un eixemple de cóm la pressió social i cívica pot fer canviar transversalment el sistema des de dins del sistema. Tal volta, més allà de llamentacions i manifestacions, aplega l'hora de fer valencianisme jurídic: de defendre els nostres drets llingüístics, els nostres drets fonamentals, en la llei en la mà i en les instàncies necessàries. En això estem. Esperem que els fruits puguen collir-se pronte.

Fotos

Vídeos