En BE de Valéncia

VICENT RAMON CALATAYUD

No sap u cóm captar l'atenció, pel títul. Embafat el personal per follies, destarifos, hipocresies, canten plageres, criminals, furtamantes i choriços; res nos abellix llegir, si no és per trencar el dir. La substitució 'oficial' del EN/AB valencià, per l'invent fabriste 'AMB' du al 'superAMBisme' i els hi cantant 'de oido'. Aixina, algun mestre de 'valencià-no' nos corregirà: «en be, no; amb be».

-Vicent, escriu per a poc versats, dirà des del cel un bon amic. Si, aclariré que no erre la lletra a l'escriure Be. Estic demanat be, conclusió de bondat, per a la mare dels valencians. I ya que tinc el fesol en la cullera, recordaré la burrera d'escriure o dir 'sanG AMB ceba' perque nos encén la SANC i nos reglota tot 'amb'.

Respondré en una pregunta. ¿Fer, pel be de Valéncia...? ¿I tu qué fas? No podem anar, gregaris, a colp de reacció, per al sendemà, individualment, cantar nostàlgies a l'oblit colectiu dels deures, lo que nos furten... o balafien pel carril, bicicleta llogada o posant accent innecessari a una 'À' solitària, endenyada d'orige, cangrena televisada. Mal defés políticament el patrimoni i la cultura, cert desgavell de gestió i no poca corrupció. Segura la desproporció financera. Pero amenaçada de mort la llengua, per suplantació, ya estem en el carrer, no per a plorar, reclamar lo que no hem sabut defendre en la llar, l'escola i el sindicat: política EN diversitat. EL BE DE VALÉNCIA que de fòra no vindrà. Ya amenaça el no entendre als chiquets escolarisats. I pot traure'ns la pobrea, la desocupació. Regits per novells amos, fanatisats o ideologisats, baix l'únic afany: manar. «Si tinc paella pel mànec, repartiré gachamiga». A la paella, en desvirtut de productes, li cap tot i els castellans li diuen «arroz con cosas». Algú arregla lo desaguisat, traduint «arròs AMB coses», ¡nyas! calca i fabrisme. Pel be de Valéncia ¡trellat!

Fotos

Vídeos