Sense dubtes, més forts

VICENT RAMON CALATAYUD

Sense voler nos estan colant l'incertea. No pergam temps en queixes, ocupem-nos resolent motius de destorp. Treballem trobant noblea en les coses. Els mijos nnagnifiquen destarifos polítics ¿qué diran els 'unos' fent honor a son rei Atila i no reculant? Aixina els 'majors' dels agents comerciales anàrem a la factoria de Ford en Almussafes. Sempre dimarts i bon dia, triat per a l'excursió. En temps de dubtes, comprovar l'esclat actiu i renovador que estos enormes tallers mostren, nos venia com fesol a la cullera. Als jubilats d'ara, més independents del clan familiar i per això més a soles, front a lo que no volem recordar, les gallardies encomanades pels convictes pujolins i cia, nos apuren per temeràries. Vore a la bona gent clamant per raons empeltades nos frustra, ara que anàvem eixint del clot. Per això la lliçò tan humana que el 'catedro' i 'home cap d'orquesta' Sr. Anton, relata en hora i mija de passeig en el trenet de visita, regala millors auguris. Centenars de robots creen i monten, ben manats i vigilats per 9.000 treballadors, des del primer segment del motor a l'auto més flamant, en 17 hores i rallant el mig milló d'unitats a l'any. Palpem in situ lo que és evolució constant: repte a la tecnologia/ les sinèrgies volant/ cóm se talla a colp la plancha/ se conforma el carrossat/ cóm es gita dalt del chassis/ i brillant el veus anar/ sobre les rodes montat... /ya mereix que en vers es cante/ que cantant va el personal/ tan segur per fort el coche/ que en el Ford ben be se va.

Deprengam-nos la lliçó: en série com Henri feu/ i l'automoció arribà/ mija humanitat disfruta pels acorts dels sindicats/ i se sumen als alvanços/ les mides dels governants/ els estudis d'ingeniers/ concerts d'universitats/ intercanvis entre marques/ la proyecció universal... I tot açò en Almussafes/ ho hem vist i està demostrat... ¿Qué vos pareix, si l'ajuntament, volguera independisar-se de Silla. Sollana, Benifayó i Picassent?

Fotos

Vídeos