DE SANTS I SANADORS NE TENIM MOLTS

MANUEL CASAÑA TARONCHER

Lo sagrat és un excés de la realitat», digué un antropòlec. Més excelència no podia donar-li a la santitat. Lo sagrat no és atra cosa que l'idealisació del nostre futur. El lloc final, perque si venim per voluntat de Déu ad Ell tornarem. Dic tot açò, perque, seguent humans i mortals com som, no solament creem en les forces naturals, en la ciència d'este món, també ne som molts els que pensem que les forces sobrenaturals influixen en nostra vida i nos ajuden a ser forts. Aixina que tolere el que alguns creguen en bruixes, macs i sanadors, i atres com yo en científics i sants d'intercessió. Perque quan u es troba mal, sol anar al mege. Que veu que el mege no el millora, puix a casa del curander. Que éste no li soluciona res... puix, ¿perqué no fer una visiteta al sant?

El Regne de Valéncia té gran devoció pels sants «especialistes» en proliferar una gràcia connatural i celestial per a curar determinades malalties. Ne tenim un ramat. Els nomene per orde alfabètic a fi de que no se me conega la meua preferència: Santa Agueda, que cura el mal dels pits; Sant Antoni abat, que procura la salut dels animals; Sant Antoni de Pàdua, qui te pot buscar novio o promesa; Santa Bàrbera, lliuradora de tronades; Sant Blai, qui te fa desaparèixer els dolors de gola; Sant Cristòfol, t'evita la mala mort; Sant Gil que te cura les febres; Sant Isidre, benefactor dels camps; Santa Llúcia, conservadora de la bona vista; Sant Lluïs Gonzaga, qui t'ajudava a fer bona mili i pense que ara no tindrà tanta faena perque com qui va és voluntari...; la Mare de Déu del Carme, que trau les animetes del Purgatori; Santa Marina, qui procura per a tindre un bon part; Sant Nicolau, capaç de tot; Sant Pancraci, assegurador de treball; Sant Pasqual Bailó, ajuda en els moments darrers de la vida; Sants Abdó i Senén, eviten les pedregades; Sant Pere, auxilia als mariners; Sant Ramon Nonat, assistent a l'hora del part; Sant Roc, evita la pesta; Santa Rita, advocada dels impossibles; Sant Sebastià, de la pesta nos salvarà; Santa Teresa, que vela per les fadrines; San Vicent Ferrer, que t'assegura l'aigua per a tú i els camps... Creure en algú ajuda, i si éste, ademés te cura, ¿perqué tenim que ser desconfiats? Creu i calla i tindràs medalla.