Sr. Rodríguez, serietat

ENRIC ESTEVE

El President de la Diputació, ha dit: «Bonig no ha dicho una mala palabra de sus excompañeros y ese silencio la hace cómplice de la situación». Sr. Rodríguez, actue com una persona séria i responsable i eixercixca com a verdader president ficant coneiximent i sentit comú a les coses quan fa falta. Sàpia que és vosté el responsable màxim i per lo tant deu de ser qui pose cordura.

Quan parle de responsabilitats, parlem de les seues, President. Se li nega a Lo Rat Penat una subvenció que vosté ya havia firmat i publicat en el BOP i posteriorment el seu diputat de cultura sense el mínim respecte a la decisió que vosté havia pres, l'anula perque Lo Rat Penat utilisa paraules divergents de la pancatalanista AVL. I vosté guarda silenci.

Estic esperant, Sr. President, la seua contestació a la postura incomprensible i llamentable que ha pres la diputada Sra. Pérez contra Lo Rat Penat negant la cessió del Teatre Principal per a celebrar els CXXXIV Jocs Florals. Que per cert, com no els coneix, el torne a convidar per a que comprenga el genocidi cultural que estan fent, ella i vosté per permetre-ho. Ella argumenta l'existència d'unes normes inventades posteriors a la nostra petició. President, ya ho digué Romanones: «que uns atres facen les lleis que yo faré els reglaments». I vosté continua guardant silenci.

Enguany, donada la situació econòmica de Lo Rat Penat i la negació de la cessió del Teatre, els Jocs Florals possiblement no se puguen celebrar. Una situació de la que vosté és còmpliç guardant silenci i nos fa recordar époques passades com en la Guerra Civil o en l'epidèmia de còlera en els que els Jocs Florals no pogueren celebrar-se.

Estranya glòria la d'un President que és capaç de trencar una tradició que és la màxima representación de la Renaixença. ¿A ón vol aplegar, President?

Fotos

Vídeos