El radicalisme dels monjos

ENRIC ESTEVE

La postura radical que està eixercint part del clero català, i en especial els monjos de Montserrat, nos obliga a tots els que nos hem educat en la Fe catòlica i continuem formant part d'eixa Iglésia Universal, a plantejar-nos algunes reflexions. Sempre he cregut que era un principi essencial de la vida consagrada l'obediència als superiors i la no ingerència de l'Iglésia Catòlica en els assunts polítics. Per les accions dels monjos pense que estava equivocat.

Esta gent no a soles ha despreciat l'obediència deguda al seu arquebisbe i al Vicari de Crist en la terra, el Papa Francisco, sino que s'han burlat del principi de neutralitat política de l'Iglésia oblidant la Paraula de Jesús en l'Evangeli: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tu ve y anuncia el Evangelio». Ignorant-ho, s'han aliat en els més radicals i anticlericals i en l'anarquisme que intenta destruir-ho tot predicant l'enfrontament d'una part de la societat catalana en l'atra, encorajant a la desobediència de les lleis i a la fractura de l'unitat d'Espanya fent recordar temps que creíem oblidats per a sempre.

Quan el 1-O passe i la justícia i la democràcia acaben en la mentira, serà el moment d'exigir contes i demanar responsabilitats a les jerarquies de l'Iglésia per la falta de caritat cristiana d'estos energúmens que se refugien en el sagrat nom d'hòmens de l'oració i del retir. Perque la seua vocació els dugué a anunciar la paraula de Jesucrist lluitant per la pau i per l'amor.

Els que sembren l'odi entre germans i neguen en els seus actes la paraula de Deu, ni tenen lloc en la nostra societat ni ho tenen dins de l'Iglésia Catòlica.

Els monjos de Montserrat no estan per la Pau dels espanyols perque encara que qualsevol persona pot manifestar la seua opinió, mai serà correcte utilisar els sacraments i sobre tot la predicació de l'Evangeli per a sembrar l'odi.

Fotos

Vídeos