'Política'

VICENT RAMON CALATAYUD

Per les cometes advertixc de cóm intentaré entrar en unes atres accepcions del vocable. ¿Per qué s'ha malvat la primera? Basada en l'arraïl clàssica polis/políticus nos du a ciutadania, organisació social... devé a l'orde i govern. En son ideal anima a l'encert en les funcions dels governants, noble estratègia d'accions i beneficis per als governats. ¿Per a quan? Lo ben cert i segur és el desprestigi, per accions i omissions. Alguns nos l'han mal ferida. Ara recela u d'usar el terme i més de contradir a les interessades corrents d'opinió, perillosament encabestrades. Caps brillants, que podrien aportar llum i servir al be dels pobles, reculen de «ficar-se en política». El bon trellat que necessitem dels governats es queda en casa. Un espectàcul seriat i televisat, dut a les xàrcies de peixcar incauts, nos refrega a personages en els que l'estretea d'aptituts els força a disfrassar-se en trages massa folgats: la pobre d'inteligència la compensen en recel de domini -tot baix la bota i els ideals ¡al fem!-; amaguen perea en febra incontinent, en faena de matalafer -refer lo que malpariren-; l'egoisme l'assecien en afanys de fer-se rics, servint-se sense aguardar tanda...; amussant lo més sagrat dels sentiments, obtenen clientela de vots, subvencionat la misèria, cobrant percentages i alterant lleis, enfrontant a germans, promovent l'insolidaritat: encarniçades guerres i matances, servides al plat mentres dina la gent front a la tele.

Al remat haurem de blindar-nos, Frenar... Recapacitar, no prestar alé al negativisme, treballar i afonar en allò que lliga i dignifica a la persona, creant família i orquestamt societat lliure. ¡Ché que bonico! No, amics, pot ser. Deu ser per necessitat. Els valencians som amants de la música ¿hem de seguir en dejú del bon concert? L'intentar-ho és mes fàcil que soportar murgues, trompades i destemplats carchots aliens.

Fotos

Vídeos