¡Milacre en Benidorm!

VICENT RAMON CALATAYUD

Si els de fa cent anys alçaren el cap, en vore Benidorm ara dirien ¡milacre! I no és això. És suma de factors i voluntat, realitat inqüestionable: enclau de privilegi i ganes de créixer sobre bon fonament, abraçant a qui vinga, per a que, trobant-se a gust vullga tornar o quedar-se.

Pero hui és dia de Sant Vicent, patró nostre que triscà per eixos parages vora mar, montat en simple burreta i contagiant la fe que flamejava en son cor d'apòstol de Jesús i clamava en llenguava valenciana. Sa presència i predicació era bàlsem i remei per a la bona gent que, massiva i miraculosament salvava tremendes dificultats tan sol per escoltar-lo. Sobre la seua santitat i dons taumatùrgics hi ha documentació i testimonis a grapats, pero l'obra caritativa, recollint als òrfens, hui advera son perqué. Aquells chiquets que recordaven els milacres viuen els fets, també ara representen sobre altars efimers, apropòsits d'allò que ya Jaume Roig arreplega, com milacres. Hui goja d'associacions -altars-, en Valéncia capital i municipis de les rodalies que nos ho recorden, passada la Pasqua, al manco com un milacre de permanència. Dijous 5 passat, dia de la seua mort, en la Catedral valentina els bisbes valencians, encapçalats per l'Eminentíssim Cardenal Cañizares, declararen obert l'any sant Vicentí. Conviden a la bona gent a guanyar indulgències, pero més que res a recuperar la fe, prenent eixemple del Pare Vicent, com mole senzill de trobar la pau, en un món tan complicat.

Ademés dels 'milacres' que tants altars interpretaran hui, en Benidorm van a sumar-se a les celebracions. Serà també dissabte a les 20 hores en l'Iglésia de Sant Jaume i Santa Anna d'esta ciutat, a on insòlitament representen, els chiquets de l'Altar de Ribarroja, el milacre 'Un testic de l'atre món'. La Regidoria de Cultura, reviscolant les arraïls, patrocina l'iniciativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i Els Cavallers Jurats de Sant Vicent.

Fotos

Vídeos