INSECTES

MANUEL CASAÑA TARONCHER

Que desapareixen els insectes voladors ho tenen clar, els alemans. Ells ho han comprovat i s'ha publicat en este periòdic: «La biomassa d'insectes voladors disminuí un 75 %.» Me pareix exagerada la sifra, pero a mi, particularment no me preocupa, perquè, com es diu i m'ho crec: «Per cada mosquit que es mata, ne van cent a l'enterrament.» Aixina que, tranquils amics ecologistes, que ne van a tindre més que volgueren: mosques, puces, escarabats, aranyes, avespes; uns més en hiver i, atres, durant l'estiu, ya que també els insectes tenen les seues preferències per a entrar en les cases, -segons els temps-, visitar el camp o revolar per les voreres dels rius.

Pero eixa desaparició, com els dia, els preocupa als teutons i pot ser més als mexicans, perque no podran fer tan bona cacera de «chapulines» -que són els saltamartins- que se'ls mengen ben rostits, cosa que fan també molts camerunesos, congolenys, australians i coreans. Se'ls prenen com aperitiu, igual que vosté i yo es podem prendre, junt a un gotet de vi o de cervesa, unes olivetes i unes armeletes. Cadascú té el seu propi gust i les seues costums. Potser que alguns pardalets senten eixa mengua d'insectes, pero lo que alguns enviscadors -que no són investigadors- diuen que est octubre no han pogut caçar ni la dècima part de cagarneres que abans ni manco busqueretes, pinsans i gafarrons. Que no és perque la guardia civil no els deixa plantar la garrofereta en cap trocet de secà de montanya o llometa de la nostra Calderona. Els llauradors noten la mengua de proliferació polinisadora dels insectes. Com també els melers, ya que les abelles, per culpa dels pesticides, moren- i, en conseqüència manco és el treball que poden fer per a que hi haja una bona floració en els arbres fruiters.

Aixina que per mi ya poden desaparéixer tots aquells insectes que com els escarabats, mosques, avespes i puces, puix, ans que plaer, me produixen oix o me causen picors. Quan tanta fam hi ha pel món, me pareix fins infantil queixar-se perque tingam manco mosquits i formigues; com si açò fora senyal de propera extinció del paradís terrenal. Aquell que tenia de tot inclòs dinosauris i desaparegueren i no passà res de l'atre món: l'home seguí vivint.

Fotos

Vídeos