Lo important

VICENT RAMON CALATAYUD

Per a no ofendre a la rosa, ni a cap de gènero de les hiperofeses pel masclismes, tenim els valencians un ben trobat L0 que arreplega el neutre. Pero uns 'altres' quan transcriuen al poeta 'lo important és la rosa' tenint proscrit el LO s'obliguen a dir EL IMPORTANT ES LA ROSA. I cauen en un masclisme que aborrona, ademés d'enterbolir l'enteniment del discurs: «EL que passa» diuen, i tu no veus que passe cap de mascle com EL anúncia. Sí que denúncia l'obligada per invasora formulació gramatical, inventada pel fabrisme pancatalà que també s'impon ací, sense parar-se a pensar, ni garbellar-lo els de l'igualtat institutacionalisada, en lloc de ser raonada, raonable i practicada.

En nosatros no van a poder pero als nostres fills i nets els machuquen i suspenen pel LO neutre. I els 'apuntadors' baix de la concha, radiada i pronte televisada, tenen els dogmes llingüístics com el cató, «ans catalino que senzill».

Per això ve be la mampresa de retraure pel Centenari l'oficialitat de la llengua valenciana en l'universitat i optar per la pau i el trellat idiomàtic. Des de la pròpia gramàtica del Pare Fullana, deu ser punt d'inflexió que nos aparte del desgavell, de l'intoxicació dels papers i les ones, dels centres oficials i les escoles... que nos ajude a proyectar-nos sense exclusions de gènero ni espècie: EL periodiste, LA mestra i LO que diguen i sembren. Respectant la veritat, documentant i netejant l'història, proyectant el be, fomentant el respecte i agermanant en tot lo que nos identifica, per tal de fer-ho interessant a tots. Per a ser lo millor de lo que som, perque qui no és, havent deixat de ser, res pot aportar als demés. I nosatros no aspirem a que nos convertixquen en subproducte forà, ensomis imperialistes sediciosos de carreró, ni corruptes més que ningú. ¿Lo important? Que nos deixen ser valencians.

Fotos

Vídeos