Gràcies per tot

ENRIC ESTEVE

A lo llarc de la meua vida, dos són els principis que m'han guiat en el meu quefer diari: la meua fe catòlica i el amor per Valéncia, la terra que me va vore nàixer i a la que sempre he servit i serviré.

La meua fe m'ha dut pel camí de l'honestitat, honradea i respecte als demés i el meu amor per Valéncia l'he dut sempre en el meu cor i he posat al seu servici tot quant soc capaç de fer.

Lo Rat Penat, baix la meua presidència, ha segut i és una roca a on s'han chocat tots els intents per destruir-lo. I parle de tots perque no a soles l'imperialisme català ha intentat comprar-lo i difamar-lo, sino que també algunes veus que se nomenen valencianistes s'han dedicat a calumniar-lo.

A lo llarc dels anys, he defés, junt en les persones que s'han mantés al meu costat, la llengua valenciana, pròpia i diferenciada de qualsevol atra, l'història de Valéncia que és testimoni de la nostra grandea i la cultura valenciana en totes les seues manifestacions que és la que nos distinguix com a poble.

Quan he eixercit càrrecs públics, com a director general de Patrimoni de la GV o com a vicepresident de la Diputació de Valéncia, sempre recolzí les iniciatives valencianes que fins a mi arribaren. I vullc agrair al meu president Fernando Giner i Giner, companyer, amic i testic d'un treball del qual nos sentim orgullosos.

Comence una nova aventura. Pretenc ser regidor de l'Ajuntament de Valéncia i ho faig en la llista del PP com a independent; sabent que be siga des del govern o des de l'oposició, la meua llabor continuarà sent la de lluitar per Valéncia i per tot lo valencià i fer front als qui tracten de convertir-nos en esclaus de l'independentisme català.

Gràcies als que m'insulten i difamen, això me motiva a superar-me, pero gràcies sobretot als que sempre han cregut en el meu treball perque tots junts conseguirem fer més gran a Valéncia.