Les Falles i Lo Rat Penat

ENRIC ESTEVE

Quan mils de valencians i valencianes en els seus trages tradicionals desfilen cap a la plaça de la Mare de Deu a on entregaran l'ofrena floral a la Patrona del Regne de Valéncia i quan mils de persones arribades de totes les parts del món contemplen en sorpresa i admiració els monuments fallers i tot lo que envolta la festa de les Falles, hui Patrimoni de l'Humanitat, és convenient preguntar-nos quines han segut les institucions valencianes que sempre han estat al costat de les falles, reconeixent el seu valor com a guardians de la nostra tradició cultural.

L'història conta que en els finals del sigle XIX, quan la Renaixença cridava a les consciències dels valencians, quan Lo Rat Penat donava els seus primers passos com a testimoni permanent d'eixe renàixer de la valencianitat, una de les seues primeres activitats fon la creació d'uns premis per a distinguir a les millors falles, humils encara pero plenes de l'espenta d'un poble capaç de riure's davant de les dificultats, capaç d'eixercir la crítica, en ingeni i gràcia, del seu entorn i del seu temps.

I en 1903, quan el nou sigle iniciava un caminar que hauria de véncer obstàculs inesperats, com guerres i revolucions, fon el moment elegit per Lo Rat Penat per a crear el Concurs de Llibrets de Falla, uns premis que distinguien als millors llibrets en l'explicació i relació del contingut de la falla, escrits en vers i en llengua valenciana.

I de la mà, Lo Rat Penat i les falles continuen el camí de la protecció a les falles, el naiximent de la Junta Central Fallera, els anys de la Transició, el reconeiximent universal d'una festa que no té igual en el món, i sempre, sempre, les Falles i Lo Rat Penat units com a símbol de la força d'un poble que no té por dels permanents atacs d'un pancatalanisme que hui domina els nostres centres de poder.

Fotos

Vídeos