LA FALLA, UNA BONA FAMÍLIA

MANUEL CASAÑA TARONCHER

Cada any, en l'acte de la cremà de les falles, a moltes chiquetes i grans els solen eixir les llàgrimes. I també als majors i als menuts fent l'Ofrena a la Geperudeta. Perque, per molt grans que tinguen els ulls, l'emoció fa que siguen, de pronte, chiconius. Humits i plorosos. I, sense vergonya ninguna, deixen caure ses pròpies perles emotives mentres el cor batega apressa. I tot açò ocòrre perque a les falleres -i també ad ells- l'emoció els estalla en el moment precís de l'entrega de les flors. Puix ya l'ànima la porten alegre i plena de nobles sentiments per tot el recorregut de l'ofrena. Junt a les flors va embolicat en cada pétal l'esperança o l'agraïment per un favor de la Mareta. Cadascú, cadascuna porten un tabac d'amor fet guardó en sa galana presència. Pero la festa fallera no és la més volguda de totes només perque és la més mundialment coneguda. No. Es perque, sent frut d'una família -la fallera- dedicada a honorar ad eixe cap d'atra família -la sagrada- Sant Josep es fa i es viu en pau i es compartix gojosament en tots: els d'ací i els que nos acompanyen -en eixos dies-, puix ne venen de tot lo món. No és una commemoració callada. Es comboyanta i convidadora convincent, per a que, qui l'observa, siga part interessada també. I açò es veu i es nota si visites un casal, per igual que si te quedes a la porta veent el desfile de millers de falleres caminant al ritme de la música reina i ama dels carrers. I és que la falla és una pinya. Una saga afanyosa que sap defendre's i mai escatima ni suors ni temps. Un nucli familiar qui, per a conseguir el milacre de poder plantar monument de nou atre any, no fugirà de treballs ni d'arriscar diners. Perque no se quadren els números dels presuposts sols en bones intencions. Fa falta lo que en cada família fem: propondre's un objectiu, empenyar-se i donar-se ànim en cada moment. Puix no són tots els instants de la vida d'un faller grats i riallers. Pero, mai les cendres de la nit del foc amoïnen i pansixen. Com no baldaren l'ànim l'ingrata decisió d'un jurat. En premi o sense premi, cada 20 de març atra volta, es pensa en engendrar nova falla.

Fotos

Vídeos