DEMANE TARGETA ROJA PER AL POLÍTIC

MANUEL CASAÑA TARONCHER

Sí, per a Giuseppe Grezzi, eixe «iluminat de la bicicleta» -com el va nomenar una concejala del PP en el Ajuntament de Valéncia-, perque massa són les irregularitats que està cometent en el desenroll del seu camp de treball: el de movilitat vial. I llògica veig esta petició -que se li demana diàriament de targeta roja per a que se'n vaja ben pronte a casa a descansar i deixe que circulen millor -com abans-, per la ciutat tant els que van per les aceres caminant com els que van per l'asfalt en una poca més de celeritat. Que no se llimite l'àrbit -el senyor alcalde- només en fer-li chicotetes amonestacions -i, crec que solament a cau d'orella, per a que ni s'enteren els atres concejals- de quan en quan i el joc continúe igual de perillós, perque en les moltes obres que està fent el problema de la immovilitat no se soluciona per sa manera tan exòtica com irresponsable d'actuar. Clar que hi ha que dir també que res podem aconsellar a qui se creu, fent ostentació d'ateu, casi un deu -puix fa lo que li ve en gana- o perque l'alcaldia la va rebre per creació espontànea sense tindre cap arrel en la família -els ciutadans- que el votaren per a que Valéncia anara millorant.

Pero també supose, ara, que poc de cas farà a les queixes del poble que demana que s'acaven les obres del carril-bici, que acurte el temps de pas dels autobussos municipals; éstos que te passen com a pronte, de quart en quart, quan no en mija hora o més. Pero també pense que ad esta queixa poc de cas li va a fer el senyor Ribó, puix per ser el senyor Grezzi fill d l'alcalde de Latronico -poble del sur de Nàpols -com diu un refrà ben valencià «si ho ha fet el fill de l'alcalde ben fet estarà». Llavors, tindrem polític per a temps -si, després, d'unes noves elecciones no l'envien a escaparrar-, per molt que vosté i yo, en molta raó, es queixem.

Yo crec que els ciutadans ya li han tret al concejal Grezzi -per les intrincables obres que eixecuta o per les rares decisions que mamprén- més de 47 targetes roges que són les que li varen traure al futboliste sudamericà George Bedoya, jugador del Cúcuta Deportiu. Pero, aixina i tot, seguirà jugant a les reformes vials, pretenent fer una Valéncia ciclista com ho són ya Copenhague i Amsterdam. Ixcà m'equivoque.