La Catedral

VICENT RAMON CALATAYUD

Desconeguts del gran públic són els títuls que li corresponen a la de Valéncia: S.I.C.M. Santa per antonomàsia, Iglésia per lloc de cult, Catedral com sèu de bisbat, Metropolitana per ser cap de les Diòcesis sufragàneues. Estes, obres físiques monumentals, tenen a la Valentina corresponent a l'Archidiòcesis, sent l'autoritat S.E.R l' Arquebisbe, en el nostre cas Cardenal, el Pastor de les ànimes..

Puncharé en tal d'avivar la curiositat. Esta pot fer-nos créixer, si volem gojar de l'art i l'història. Sortosament va recuperant-se, posant-se als ulls dels interessats, que cada dia fan coa en la Porta dels Ferros. És molt i d'incalculable valor lo que s'expon, ademés de la joya irrepetible per a la fe dels cristians: el Sant Càliç, vas d'àgata, ara recobert d'or, en el que se creu que Jesucrist consagrà la seua sanc. Documents refermen, fil per randa, cóm arribà a mans del cabilde catedralici, inclòs en el reliquiari del Magnànim, penyora del prestam que Valéncia li feu al rei per a la campanya de Napols. Les investigacions científiques daten la peça en sa época i el mineral del lloc, Palestina, a on es feu el buidat. No pretenc historiar, sí presentar aperitiu, per a convidar al sucós passeig pels quatre nivells que formen l'actual museu. En el nivell inferior trobem les pedres i l'obra de la ciutat romana, seguint les evolucions que l'afecten sense parar: lloc especial visigodo, mezquita i, des de Jaume I, formant-se per a albergar als fidels, en ampliacions i reformes... i les restauracions i recuperacions de mig sigle en arrer, que actualment esclaten i sorprenen, quan la mostren digna de conéixer. Pero sobretot per ser receptacul de l'agermanament en els grans events de la fe i la valencianitat, que vivifiquen les pedres. En la porta dels Apostols, cada dijous, seguix fent-se justícia.

Fotos

Vídeos