Carta oberta al Sr. Rivera

ENRIC ESTEVE

El líder de Ciutadans en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio explicava que la web del seu partit arribaria a tots els pobles d'Espanya perque estaria escrita en castellà, català, gallec i euskera. Quan la periodista Mónica Terribas li recordà que no havia nomenat a l'idioma valencià, el líder de Ciutadans li contestà: "he dit castellà, català, gallec i euskera". Un clar despreci cap a la llengua valenciana.

Tal volta seria necessari, Sr. Rivera que vosté coneguera el Sigle d'Or de la llengua valenciana per a poder saber lo que significà per a la cultura espanyola l'obra d'Ausias March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Roïç de Corella, Jordi de Sant Jordi, Sor Isabel de Villena... i també que conega per qué Cervantes salvà de la foguera al Tirant lo Blanch.

Si se documentara i estudiara el Sigle d'Or de la llengua valenciana sabria diferenciar entre la seua llengua catalana i la nostra valenciana.

L'ignorància és un dels grans pecats de la classe política. I vosté me pareix que és un més en esta disciplina. Me resulta llamentable que un home que pot governar l'Estat Espanyol, no conega l'història, cultura i llengua dels valencians.

És evident que flac favor ha fet al seu partit en Valéncia, perque alguns dels seus hòmens i dònes als que respecte i admire i me considere amic d'ells se troben en este problema que suponc que per desconeiximent, vosté els ha creat. Pero comprenga que si durant tota la meua vida he lluitat contra tots aquells que han menyspreat al Regne de Valéncia o han ignorat les nostres senyes d'identitat, esta vegada no siga diferent.

Sr. Rivera, Lo Rat Penat naixqué per a defendre la llengua valenciana, l'història i la cultura del poble valencià, admirada per tots aquells que la coneixen, si vosté està interessat, passe's per la sèu de Lo Rat que allí la coneixerà.