La Generalitat Valenciana habilita telèfon i correu per a atendre als immigrants del Aquarius

La Generalitat Valenciana habilita telèfon i correu per a atendre als immigrants del Aquarius