La Comunitat tira cada año al mar el equivalente a un trasvase del Ebro

La Comunitat tira cada año al mar el equivalente a un trasvase del Ebro

LAS PROVINCIAS