Las Provincias

MASSA CALOR I MOLTES PICORS

Si els tinguera que fer un breu resum -i per acabar pronte i no calfar-me més el cap- els diria que joliol i agost foren dos mesos de lo més normals . Suaves si te posaves al sol, pero que, a l'ombra, ya fora en la plaja o en la montanya, se podia estar. Pero este setembre que estem patint ya no es comporta igual. La temperatura puja, els sofocos els prens treballant o sense treballar i, per a més molèstia, els mosquits están en la glòria est any. Pocs d'ells estaran a les portes de l'Inem esperant colocació. Tots treballen ad estall. Es més pot ser -i no m'equivoque- que tenen la mateixa facilitat per a chuplar sanc de nit que de dia, per la vespradeta o de matinada, puix a mi m'han picat a totes les hores i, ademés, sense vore'ls. Aixina que no els puc dir si eren tigres o gats, grans o chicotets, pero lo que sí els puc afirmar és que tinc picades fetes rodanges de grans com monedes de dos euros i arraps per tot lo cos. Pareix que eixe eixèrcit és més actiu que els nostres polítics i governants que, com els mosquits, s'han picat de valent ya en la plaja com en les ciutats per les que s'han passejat només dient quan roí és son contrincant i lo de bondadós i bon arreglador de parròquies és el que els va parlant. Pero que, a la fi, entre uns i atres, el pervindre el tenim boirós, ells, sense treballar, cobren ben be, en canvi, molts pobles i capitals tenen jardins abandonats, carreteres en clots i carrers sense agranar.

En el 2004, el mosquit tigre fon detectat -segons la Generalitat catalana- en Sant Cugat del Vallés. Això és lo que diuen, pero no m'estranyaria gens que fora una atra forma d'intentar traure rasquit si el Govern els compensara per haver sofrit, els primers, les picades. Per de pronte, Dàmaris Gelabert ha tret una bonica cançò en la que un grapat de chiquets se queixen per lo molt que els piquen cara, nas, orelles, peus, mans, dits, pancha i pit, puix gran és la ferocitat d'eixa caterva d'insectes que, sent més menuts que les mosques i també molt manco sorollosos que els borinots, són més amoladors i dolorosos els seus recorts.

Esperem que pronte ploga, baixen les temperatures i pugam dormir millor que ya és hora.