CULTURA I AGRICULTURA

MANUEL CASAÑA TARONCHER

Recorde que un dia en classe -en l'Institut Francés de Valéncia- professora i alumnes discutíem sobre el terme 'cultura'. La profesora nos dia que 'culture' era treballar la terra per a produir els vegetals útils per a les necessitats de l'home i dels animals. Els alumnes, més o manco, responíem lo que encara diu la RAE: que era el conjunt de coneiximents que s'adquirixen per millor desenrollar un enteniment crític. ¿Cóm se teníem que posar d'acort, si una estava parlant d'agricultura i els atres de cultura general, precisa per a poder viure com una persona normal? Eixa cultura que vol el pare per a son fill. Per això porta son chiquet al colege. Pensa que si està preparat podrà posseïr una carrera universitària i tindre una categoria social en qualsevol lloc del món. A lo manco això s'esperava ahir, encara que, ara, ya no se pense lo mateix.

El poble francés és considera agricultor per excelència. Pot ser que només per açò el nom de 'culture' arreplega l'idèntic significat que nosatres diem a l'agricultura. Pero nosatres fem nostra més aquella atra significació plural, ampla en coneiximents. La que arbora i llavora la Real Acadèmia de Cultura Valenciana al difondre i defendre lo valencià. Siga art, ciència, idioma, costums. I, ademés, convençuts. Puix qui no predica lo que sent és un mentirós, indigne de respecte. Com qui per quatre perres ven les senyes d'identitat del seu poble. Sense cap de vergonya proferint que l'esperit valencià es només un tòpic. Que la nostra societat és com casi totes les meridionals. Aquell que proclame que no tenim un parlar diferent al català, està mentint descaradament. Tenim paraules, flexions verbalsi fonética diferents, com costums i menjars. També un ramat de pintors, arquitectes, músics que no sols se consideren valencians si no que estan orgullosos de ser-ho. Confondre als chiquets en les escoles dient-los que no ho són, és un delicte cultural. Si confonen la cultura en l'agricultura com aquella mestra meua no seria tan gran mal. Pijor és qui, sent valencià, se considera català i vol que tots pensen com ell.

Fotos

Vídeos