Us confús i abús

VICENT RAMON CALATAYUD

Quan el fati norcoreà llança carabasses atòmiques i cohombros nuclears ¡nyàs, verdures i ortalices¡; si foren valencianes... ¡qué més prengueren! els subdits passats de fam i misèria, que l'adoren mentres badallen. Si l'home roig i gos pelut, més val mort que conegut, atrapà el poder i en USA per a despachar als que li molesten sense despentinar-se, nos ataca al cor, allà a on els sentiments caritatius s'acaronen. El primer nos fa por. No manca un putin, o per l'orde -més be chulín, en ch de chelo i chiquet-, qui al rebujar les verdures i frutes espanyoles, tan preuades les valencianes com les millors vitamines naturals per a reptar els frets, a nosatros nos balda: els preus van per terrra i els bancals es deixen erms; més val pedre que treballar per al dimomi. I lo que nos cou, no és Moscou, com fa cent anys ya es dia. Nos cou Valéncia. En estos temps d'incertea, reptes internacionals que acaben afectant-nos, mentres hi ha aci qui no coneix més llei que la de l'embut, directe i confús a l'abús, com caigut del mont i a vora puig, qui març marcer carasser, sota de la baralla sececionista, que no repara en trencar i enredrar, en tal de flamejar estrelades. I les escoles assolant-se.

Llarc i pot ser críptic el raonament. Pero sabuda la raó, cóm no rebugem o desautorisem tota la càrrega anuladora de paraules, construccions... «el que passa» i no passa ningú, en tal d'anular el neutre lo. «Endavant» que amaga el nostre avant, «xerrar» per charrar, «xifra» per sifra... Per i per a, que ara, suprimint la segona dificulta la comprenssió... Suplanten o inventen. Accentuant per a no dit res, 'Àpunt' capricho que de par 'empar' nos colarà la tv catalina i ací haurem de tapar-nos 'l'oida' l'orella/ oït. Sòrt tindrà el sort. I no li val tancar els ulls al cego. Deixem que nos infiltren verí i paguem les dosis ¡Au!

Fotos

Vídeos