El 'circo' independentiste

ENRIC ESTEVE

L'espectàcul que tots els espanyols hem pogut vore en estos dies i que ha recorregut el món sancer és la prova del comportament d'una gent sense trellat, per als qui les lleis, el respecte a les diferents formes de pensar i el valor de la justícia, no són més que paraules de les que poden bular-se.

Esta República bananera que volen montar el Sr. President Puigdemont i la Presidenta del Parlament Català, la Sra. Forcadell, negava la paraula en les Corts Catalanes al seu vicepresident i a qualsevol diputat de l'oposició que pretenia expondre l'illegalitat de tot lo que s'estava plantejant en la Cambra, al temps que fea cas omís de les recomanacions dels seus lletrats.

Per lo tant s'imponien les paranoies separatistes en un eixercici de poder que a soles té un nom: Fascisme.

Una tragèdia per a Catalunya i per als catalans que ha caigut en mans d'uns irresponsables que no tenen més objectiu que tapar en els seus crits la realitat d'unes conductes que, com les del Patriarca el Sr. Pujol, deuen d'acabar ya pel be de la democràcia i la convivència de tots. Perque ni la justícia espanyola, ni el seu govern, ni els partits que respecten la llei, deuen permetre que queden impunes els delictes de corrupció que els acompanyen i el caos al que han dut a la societat catalana. Una societat conduïda a la seua pròpia guerra civil. Els separatistes, en el llímit de la seua 'locura', tornaran a eixir al carrer exigint t el trencament en Espanya.

Els valencians no degam d'oblidar que alguns dels nostres governants i institucions, proclamen i defenen les tesis dels Països Catalans i de que Valéncia deu d'estar subordinada a la voluntat de l'imperialisme català. Pero tenim l'esperança perque aixina ho han manifestat públicament, que els partits que sustenten la nostra democràcia no permetran la fractura d'Espanya.

Fotos

Vídeos