Las Provincias

Democràcia, ¡eres gran!

Possiblement siga cert que eres el manco roïn de tots els sistemes, pero la teua generositat, precisament en els que no creuen en tu i t'usen i te forcen a estall, et fa ser la raó de raons per a defendre't a tot i a totes. Com a eixemple, permets que polítics ben pagats pel teu sistema, t'escarnixquen burlant-se de les lleis naixcudes de tu per a baratar llengua, cultura i tradicions d'una Valéncia ciutat i regne que seguix ofrenant, com ara Marzà, Puig, Fuset...

Permets, gràcies ad este poble hui mansuet, desconscienciat i meninfot, que els nostres fills i nets s'hagen d'engolir els dogmes ahistòrics d'un proyecte malaltuç i farcit de corrupció, en illegals llibres de text fòra de lloc i també de l'Estatut i la Constitució espanyola. Consentixes els planejats i repetits atacs per a rebordonir les genuïnes raons d'identitat com la Pilota Valenciana, el Misteri d'Elig, les Falles, Fogueres i Gayates, el Cant Valencià d'Estil...

Deixes que centres d'ensenyança duguen noms d'antivalencians capaços d'amagar les sèt paraules que haurien d'unir-nos «de llengua llatina en la nostra valenciana» en la 1ª traducció de la Bíblia a una llengua romanç, com Sanchis Guarner, o de folls visionaris com J. Fuster.

Saps que no hauria creixcut l'independentisme dels veïns del nort si el PP haguera tornat a incloure en l'Educació les Normes de la RACV també dites d'El Puig (com a primeries del teu retrobament) tindríem més valenciaparlants per convenciment i el llògic respecte de tot lo món.

Creares el bell axioma «no estic d'acort en lo que dius pero em jugaria la vida per a que pugues dir-ho». Eres gran.

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate