Las Provincias

La democràcia de Fuset

NO Sr. Fuset, pel seu passat NO, pel seu present NO, i permeta'm que ho dubte sobre el seu futur democràtic; tots sabem de la seua militància en els grups valencianistes, eixos que els seus amics d'ara nomenen blavers, grups que insultaven, tiraven escopinyades i intentaven agredir a les autoritats i a la meua persona en els actes oficials de la processó del 9 d'Octubre.

M'agradaria equivocar-me, pero no puc entendre l'odi que té cap a Lo Rat Penat i a les persones que el representem, un odi casi radical que li du a intentar destruir-lo, negant-li qualsevol ajuda per a la seua subsistència.

No intente transformar la naturalea de les falles. No diga que estos assunts són polítics o orquestats en la seua contra, perque lo mateix que li dic en estes paraules (ya que no tinc la possibilitat de dir-li-ho personalment) li ho vaig dir al President de la Generalitat, Alberto Fabra, cara a cara, davant de vora 2.000 fallers i falleres en l'acte de l'Exaltació de la Fallera Major de l'any 2013 en el que tinguí l'honor de ser el seu mantenedor: «Les Falles són dels fallers i de les falleres perque en el seu esforç i amor a les nostres tradicions són els que han conseguit elevar a lo més alt la nostra festa més internacional». Per lo tant li dic lo mateix, Sr. Fuset, no experimente en les falles, dedique's a treballar per tal de resoldre els problemes que les comissions falleres li presenten, unes comissions que moltes vegades se troben abatudes i desolades per la falta d'ajuda i de comprensió.

Les falles són dels fallers i les falleres. A lo llarc de ma vida els meus pensaments sempre han estat en el MÓN faller, MÓN al que tant admire, MÓN al que tant dona a Valéncia, molt més de lo que li haja pogut donar qualsevol dels polítics que han ocupat les poltrones de l'Ajuntament.

Quatre anys passen molt pronte.