Las Provincias

Casp ara. I sempre en Adlert

Mai pagarem els valencians als benemèrits patriotes de la capçalera que un bon dia decidiren prescindir de fer-se, com cada temporada, una camisa a mida i dedicaren l'import de l'estalvi en dotar de mijos, suficients per a crear i fer funcionar, una empresa paridora de llibres en llengua valenciana. Era 1943 quan estava prohibida la seua normal impressió i naixqué Editorial Torre ¿Dies i nits d' ensomis i suors? Molts, carregant sempre i a voltes despagats per alguns d'aquells als qui brindaren la primera oportunitat impresa. Al manco 62 llibres en la colecció L'Espiga, nos la fan imprescindible, en la recuperació del valencià escrit i llavor prolifica de novells escritors.

El passat dia 12 d'octubre, front a la llosa sepulcral de Miquel Adlert nos reunírem un grapat escollit de valencians, per a recordar-lo. Quasi notàvem l'ombra d'aquella torre de Paterna, que entre el dos triaren per a símbol i fent-li la gràcia a Miquel natural de la vila, El divendres dia 11 recordàrem igualment a Xavier, qui eixe dia a les 11, en 2004, nos faltà. I per a no trobar-nos òrfens, sí prenyats del seu mestrage que no pot morir, val la pena reviscolar l'alegria que la seua ensenyança nos deixa; la valentia contra la maquinació i l'activa antivalenciania; contra la deixadea i la permissivitat comodona; la prudència faluga o l'apalancament mercenari de la política i la docència. Aixina i construint, els escritors de la AELLVA intentem seguir l'eixemple altruiste, acaronat i si cap formant als creadors, potenciant les edicions. Estem vinculant als sectors professionals valencians cap a l'estima pel coneiximent general de la societat, per a quallar al seu normal interés divulgador, un correcte us i lliteraturisació valenciana, com a resum de les nostres Jornades. Volem que florixca el sentiment valencià, injustament maltractat.

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate