Sense rebombori, 25

VICENT RAMON CALATAYUD

No és que en el nostre diari LAS PROVINCIAS no hagen fet cas, que sí, que han donat notícia, durant estos ya 25 anys, sempre i quan els escritors de la AELLVA hem anat avant, celebrant anualment les ya tradicionals JORNADES. Ara cridem a la vigèsima quinta edició, 'Farmacopea i botànica' du per títul i s'obrin hui dilluns, a les 19 hores: en el Monasteri de Sant Miquel i del Reis, eixe maravellós enclau monumental, que la potència cultural del renaixentisme cultural quallà i el trellat recuperà, és la cita. Allí en la Biblioteca Valenciana, sense rebombori, els llibres en silenci brinden a tot lo món la llum escrita, la gràcia de la lliteratura valenciana des dels sigles d'or, quan nos alvançàrem editant els primers d'Espanya i en valencià, clar, amprant la novella tècnica alemana d'impresió. És fet històric i honor que hui nos discutixen, volent-nos fer lo que mai hem segut, borrant-nos de lo que ya fórem, fa sis sigles, i serem en el futur.

Aixina, també del silenci d'uns atres àmbits, del treball d'uns doctes estudiosos i provats especialistes, posant a la veu pública els coneiximents i estudis en ponències i comunicacions, enguany tenim a dèu doctors en farmàcia, boticaris en professió i sempre defensa de la salut, biòlecs, botànics, docents... al temps que historiadors i lletrats. Ells seran qui nos plantegen tema, des de l'ahir documentat al hui de les vivències, augurant un millor demà en vocació de servici i reivindicació del sistema tradicional 'farmàcia mediterrànea', perque el medicament i el tractament per específics de les malalties deu ser qüestió d'especialistes. Pero tots podrem saber més i millor en escoltar-los, i trobrar les ensenyances i curiositats històriques en el llibre que ya hem editat, al qual tindrà dret en inscriure's tot aquell escritor, interessat o curiós en apuntar-se i vindre cada dia.

Fotos

Vídeos