Las Provincias

La farmàcia valenciana

No és massa conegut que l'actual 'Molt Ilustre Colege Oficial de Farmacèutics de Valéncia' està considerat el colege professional més antic del món en actiu. Encara que Valéncia contava ya en una gran tradició d'experts en farmacologia des de l'época de dominació musulmana i inclús en un gremi especialisat, no fon fins al 20 de març de 1441 que la Reina Na Maria d'Aragó i Sicília, esposa d'Anfós III el Magnànim, firmà el privilegi per a la creació del 'Collegi dels Apothecaris de la Ciutat y Regne de Valencia'; moment a partir del qual seria obligatòria la colegiació dels farmacèutics valencians.

L'aparició del colege, que funcionà de manera autònoma des de la seua fundació, propicià la fixació d'un sistema d'estudis acreditats per als que volien eixercir la professió -de sis anys, que més tart s'ampliaria a huit-, i l'aparició de tractats d'importància màxima, com la primera farmacopea oficial de la monarquia hispànica: la 'Officina Medicamentorum', que s'imprimí per primera volta en 1603 en Valéncia.

No és d'estranyar, puix, que el Regne de Valéncia generara una llarga nòmina d'experts en farmacologia i també en botànica, una ciència estretament emparentada en l'anterior: pensem, si no, en les figures d'Antoni Josep Cavanilles o Simón de Rojas Clemente, per donar-ne només dos noms ben coneguts.

La creació de la 'càtedra d'herbes' en 1560 en l'Universitat de Valéncia provocaria un punt d'inflexió. Sèt anys més tart i baix la direcció de Joan Plaça, la càtedra decidí habilitar un hort per a cultivar plantes medicinals en la finalitat de que pogueren ser estudiades pels alumnes. Este seria el germen, despuix de diversos canvis d'emplaçament, de l'actual Jardí Botànic, implantat en 1802 en el llavors Hort de Tramoyeres, baix l'assessorament del propi Cavanilles.

Sobre estes i moltes atres interessants qüestions relacionades -incloent les tradicions valencianes dels 'remeis secrets' per a sanar 'malalties secretes', o l'us de les plantes medicinals en les nostres comarques- dissertaran la semana que ve dèu investigadors i docents en farmàcia i botànica, en el marc de les tradicionals Jornades de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana, les quals conten enguany en el patrocini del Colege de Farmacèutics de Valéncia, com a part de les celebracions del seu 575 aniversari.

Unes Jornades dels Escritors que enguany fan l'edició número vinticinc, en un esforç continuat de l'associació per oferir, cada any, temes d'interés des d'una perspectiva rigorosa a l'hora que divulgativa, i que novament tindran lloc en l'emblemàtic monasteri de Sant Miquel i els Reis. Uns encontres que no a soles serviran per a rememorar el nostre passat, sino també per a reflexionar sobre el futur d'una disciplina i una professió -la farmàcia- de la bona salut de la qual depén, valga la redundància, la salut de tots nosatros. Allí estarem.

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate