Las Provincias

Valencià en els coleges

Res com les experiències vixcudes per a tindre claríssim quina és la solució natural al conflicte que nos han creat als valencians. Vullc parlar-vos de la primera d'elles en una de les Universitats de Blasco Ibáñez, anàrem vàries persones enamorades del més valencià dels deports, la Pilota, i en un saló plenet de jóvens, els forts aplaudiments a la meua intervenció estic segur que foren deguts, molt més per la neta llengua valenciana en que vaig fer-la que pel propi contengut del parlament (tinc penjat en casa el taulellet de ceràmica, emmarcat en fusta de l'Universitat de Valéncia). Uns anys més avant i en l'Universitat Laboral de Chest em tornà a succeir lo mateixet, preguntes i més preguntes dels chicons i chicones obrint-se sincerament al valencià que escoltaven com a propi i volgut. No fa massa temps anàrem V. R. Calatayud i yo al colege Miquel Adlert Noguerol per a parlar-los als alumnes de quí fon i quina obra feu el titular de la seua escola; contàrem contes, raonàrem obertament i deixàrem llibres d'Adlert i nostres com a sembra de futur. Fa ben repoquets dies i acostant-se el 9 d'Octubre, me tocà al mòvil un bon amic, mestre d'escola i periodiste, dient-me: Aureli, estic donant classe i en acabant de 'La casa vella' d'Anfós Ramon, els he posat als alumnes el teu 'Yo sé qui soc' en la veu de Vicent Savall, els ha enchisat i m'han demanat que els digueres alguna cosa, yo pose l'altaveu i dirigix-te ad ells...els parlí de la documentada grandea de la nostra Llengua Valenciana, dels Clàssics del Segle d'Or, de la 1ª Farmacopea o el primer Hospital de Folls, de la 1ª traducció de la Bíblia feta per Bonifaci Ferrer, Dr. en cascun dret i germà de Sant Vicent, de la Llonja i la Taula de Canvis, del Tribunal de les Aigües, del Misteri d'Elig... només foren cinc minuts i unes fortes palmades dels jovenets m'emocionaren fondament.

Srs. C. Ciscar, Puig, Marzà..., etc., és ben senzill, doneu Llengua Valenciana, normes RACV o d'El Puig i creixerà el número de valencians orgullosos de ser-ho, sense anar contra ningú, clar.

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate