Las Provincias

TOTS VAN AL SEU AIRE

L'atre dia, per voler entrar una chiqueta musulmana a l'escola en el cap tapat, s'armà un rebombori dels grans. Primerament, no la deixaren passar a classe. Després, sí. Se rectificà la decisió. A mi, ho dic sincerament, no me paregué tant mal. Pijor haguera segut que anara en la cara bruta i desgrenyada o ensenyant lo que no devia ensenyar, que les hi ha. I és que, si ella vol seguir la costum moral de la seua creença, ¿quin mal nos fa a nosatres que tenim unes normes diferents? Clar que va aduir en la seua obstinació que la seua religió anar d'aquella manera li ho demanava. Per lo tant, encara que eixa fe a lo que es veu poques llibertats regala a la dòna, si, ella ho estima be i decidix posar-se el mocador que se'l pose. Deixem-la. Sigam generosos una volta més. Clar que si vosté opina lo contrari, no remugue solament, digau: buide el pap i descanse. Pero seguixc en lo mateix, si ella ensenya be la cara, no està mal que ho faça. I més quan hui en dia cadascú va al seu aire: tant en la plaja o pel carrer. Ya que veus que tots i totes van com volen: unes en sinagües, atres, en chopetí, fent calor en abric de pell i fent fret ensenyant el pit per dalt i, per baix, cuixes i cames. ¿No veem passejar per dins dels temples de Valéncia a chiquets, jòvens, hòmens i dònes portant mocadors, gorres, capuges o boines i, ademés, circulen en tranquilitat parlant - mentres tu estàs resant-, més feliços que van per l'aigua els patos de la marjal?

I com ya no se diu que la moda és l'esca del pecat, a ninguna se li arruga el melic per ensenyar-te'l. Per lo que yo deduixc i acabe, que si esta chiqueta no vol fer sabedor a ningú si porta topo o tirabussons allà ella, que tampoc passa res. ¿Puix adés, les dònes per a entrar en l'iglésia no tenien que portar vel i ara no duen res? ¿Acàs els hòmens estaven en misa en gorres, boines o atre capell? Puix aixina, repetixc, els veig entrar en la catedral. Moda és anar al teu aire i que diga lo que vullga la gent. No fem d'una puça un cavall. Yo, en estos casos, seguixc el consell de ma yaya: «Si veus alguna cosa que no t'agrada, mut i a la gàbia» (O casa, volia dir, que no tots som pardals.)

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate