Las Provincias

¿Estaran enganyats...?

Certament que té mèrit i mereix públic reconeiximent la generosa pau del nostre estat entre un fum d'insolidaritats, desvergonyes, desobediències democràtiques i desori polític que nos imponen, precisament, els que haurien de ser eixemple de justícia social i sobretot, d'eixe saber explicar a tot lo món que a un dret li correspon o pertoca un deure com deixà escrit el juge paterner Miquel Adlert Noguerol... sí, qui sabé dir ¡m'he equivocat!

Com podrien plantejar-s'ho tots els polítics actuals, cridanerament excessius per a un país que, segur, funcionaria perfectament en la quarta o quinta part d'ells, ademés de reconduir eixes indemnisacions, chanches, prejubilacions o sòus vitalicis que nos ofenen als treballadors normals que hem cotisat tota una vida i no podem vore justa tanta discriminació negativa.

Com haurien de saber dir-ho ¡nos hem equivocat! Els srs. del PP en referència a la creació de l'AVL (tenint a la RACV) la qual mai ha respectat la defensa del valencià genuí com definia palesament la seua llei de creació; ara que la por al possible trencament de l'adés citada pau pot dur-los a la reflexió i el trellat necessaris.

Com podrien repensar-se els actuals governants valencians ¡seguim errats! abans de tirar avant en eixe empobridor entreguisme a un proyecte ahistòric ¿cóm se'l pot creure sr. Marzà?, ple de bruts interessos ya descoberts per la llei (encara que el clan Pujol seguixca inexplicablement lliure) en lloc de defendre i escampar el natural orgull de ser valencians de Poble, Cultura i Llengua com documentà el catedràtic Julià Sanvalero Aparisi i nos deixaren imprés Bonifaci Ferrer, Joanot Martorell, Jaume Roig i cent més.

Justícia en bona germanor per a Valéncia ciutat i regne i llarga vida a la pau creadora de faena i riquea per a compartir.